Managing Director

People1-1

Ludwig Lederer
Tel:  +49 (0) 89 / 89 81 33 – 0
Fax: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 11
ludwig.lederer@nebona-gewuerze.de

Deputy Managing Director

DSC_0075-1-Homepage

Gerhard Zirkler
Tel:  +49(0)89 / 89 81 33 – 24
Fax: +49(0)89 / 89 81 33 – 11
gerhard.zirkler@nebona-gewuerze.de

Purchase department

DSC_0101-2

Wolfgang Lederer
Tel: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 50
Fax: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 11
wolfgang.lederer@nebona-gewuerze.de

Purchase department organic

DSC_0073-1-Homepage

Lena Mamic
Tel: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 29
Fax: +49(0)89 / 89 81 33 – 11
lena.mamic@nebona-gewuerze.de

Officer / Field Sales

DSC_0191-2

Sebastian Schierl
Tel: +49 (0) 171 / 44 27 848
Fax: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 11
sebastian.schierl@nebona-gewuerze.de

Sales

DSC_0067-1-Homepage

David Weber
Tel:  +49 (0) 89 / 89 81 33 – 20
Fax: +49(0)89 / 89 81 33 – 11
david.weber@nebona-gewuerze.de

Sales

DSC_0057-1-Homepage

Sandy David
Tel: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 43
Fax: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 11
sandy.david@nebona-gewuerze.de

Head of Quality Management

DSC_0055-1-Homepage

Maria zur Lage
Tel: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 19
Fax: +49(0)89 / 89 81 33 – 11
maria.zurlage@nebona-gewuerze.de

Production manager

DSC_0123-1-Homepage

Michael Weinberg
Tel: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 17
Fax: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 11
michael.weinberg@nebona-gewuerze.de

managing engineer / miller

DSC_0132-2Homepage

Marcus Klingbeil
Tel: +49 (0) 89 / 89 81 33 – 29
Fax: +49(0)89 / 89 81 33 – 11
marcus.klingbeil@nebona-gewuerze.de